Úradná tabuľa

  Dom Seniorov Machulince, n.o., zaradené: 22.04.2021
  Dohoda o pristúpení k Memorandu, zaradené: 09.04.2021
  Testovanie 12.-13.3.2021, zaradené: 12.03.2021
  Pozvánka 15. obecné zastupiteľstvo, zaradené: 09.03.2021
  testovanie 26.2.-27.2.2021, zaradené: 25.02.2021
  Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020, zaradené: 22.02.2021
  Testovanie 13.2.2021, zaradené: 11.02.2021
  Testovanie 6.2.2021, zaradené: 04.02.2021
  oznam ZMOS, zaradené: 03.02.2021
  Testovanie 23.1.2021, zaradené: 21.01.2021
  Zmeny cestovný poriadok od 25.1.2021, zaradené: 21.01.2021
  testovanie 16.1.2021, zaradené: 15.01.2021
  testovanie 16.1.2021, zaradené: 15.01.2021
  Zmena režimu prímestskej dopravy, zaradené: 14.01.2021
  Ponuka právnych služieb, zaradené: 13.01.2021
  testovanie 9.1.2021, zaradené: 07.01.2021
  Rozpočet na roky 2021,2022,2023, zaradené: 15.12.2020
  Harmonogram vývozu odpadu 2021, zaradené: 15.12.2020
  Dodatok č. 1 k VZN 1/2019, zaradené: 15.12.2020
  Pozvánka na OZ 14.12.2020, zaradené: 10.12.2020
  Obec Golianovo - oznámenie, zaradené: 02.12.2020
  sčítanie obyvateľov 2021, zaradené: 26.11.2020
  Dodatok ť. 1 k VZN o miestnych daniach, zaradené: 26.11.2020
  Obecné zastupiteľstvo 25.11.2020, zaradené: 20.11.2020
  testovanie COVID-19, zaradené: 30.10.2020
  Dodatok č.5 k VZN školstvo, zaradené: 28.10.2020
  Uznesenie vlády zo dňa 22.10.2020, zaradené: 23.10.2020
[1][2][3][4][5][6]


Úradná tabuľa

22.04.2021
Dom Seniorov Machulince, n.o.

Obecný úrad
Malý Cetín 105
951 07 Čechynce
Tel./Fax: 037 / 658 12 87
Email: obecmalycetin@gmail.com

MAS Dolná Nitra

Obec Malý Cetín je členskou obcou regionálneho druženia obcí so štatútom MAS (miestna akčná skupina) Dolná Nitra.

www.dolnanitra.sk