Poslanci OZ

Igor Németh - zástupca starostu
Ivan Hýbela
Nikolaos Charizopulos
Karol Zieger
Jozef Kmeťo

Kontrolórka obce: Ing. Gabriela Baková

Pracovníčky OcÚ: Alena Dékányová, Ing. Zuzana Némethová

Úradná tabuľa

22.04.2021
Dom Seniorov Machulince, n.o.

Obecný úrad
Malý Cetín 105
951 07 Čechynce
Tel./Fax: 037 / 658 12 87
Email: obecmalycetin@gmail.com

MAS Dolná Nitra

Obec Malý Cetín je členskou obcou regionálneho druženia obcí so štatútom MAS (miestna akčná skupina) Dolná Nitra.

www.dolnanitra.sk