Firmy

V obci sídli alebo pôsobí niekoľko významných firiem:

AB-STAV s.r.o. stavebná činnosť

Agile s.r.o. poľnohospodárska výroba

Hana s.r.o. distribúcia drogistického tovaru

Hydromat Transport s.r.o. s medzinárodná kamiónová autodoprava

ORIW, s.r.o. informačné technológie, tvorba sofvéru a databázových systémov

Patriot s.r.o. výroba kŕmnych zmesí pre hydinu a ošípané

Úradná tabuľa

22.04.2021
Dom Seniorov Machulince, n.o.

Obecný úrad
Malý Cetín 105
951 07 Čechynce
Tel./Fax: 037 / 658 12 87
Email: obecmalycetin@gmail.com

MAS Dolná Nitra

Obec Malý Cetín je členskou obcou regionálneho druženia obcí so štatútom MAS (miestna akčná skupina) Dolná Nitra.

www.dolnanitra.sk