Úradná tabuža

  Pomoc Andrejke Roškovej, zaradené: 14.12.2015
  Návrh VZN č. 4/2016, zaradené: 23.11.2015
  Návrh VZN č. 1/2016, zaradené: 23.11.2015
  Návrh rozpočtu na roky 2016,2017,2018, zaradené: 23.11.2015
  Vožby 2016-1, zaradené: 16.11.2015
  Pozvanka LEADER 11.11.2015-5, zaradené: 05.11.2015
  Pozvanka LEADER 11.11.2015-4, zaradené: 05.11.2015
  Pozvanka LEADER 11.11.2015-3, zaradené: 05.11.2015
  Pozvanka LEADER 11.11.2015-2, zaradené: 05.11.2015
  Pozvanka LEADER 11.11.2015, zaradené: 05.11.2015
  Zber projekt.zámerov-preĺženie, zaradené: 17.09.2015
  PHSR obce 2014-2020 schválený, zaradené: 10.09.2015
  Zber projekt.zámerov, zaradené: 07.08.2015
  Oznámenie-distribučná, zaradené: 27.07.2015
  Zber projektových zámerov, zaradené: 24.06.2015
  Zber projektových zámerov, zaradené: 24.06.2015
  Vidiecka Univerzita tretieho veku, zaradené: 01.06.2015
  PHSR obce 2014-2020, zaradené: 22.04.2015
  Výročná správa za rok 2014, zaradené: 16.04.2015
  Záverečný účet obce za rok 2014, zaradené: 10.04.2015
  Pozvanka do Kafilerie 26.3.2015, zaradené: 24.03.2015
  Pozvanka Ochrana osobnych udajov, zaradené: 24.03.2015
  Pozvanka na ver.stretnutie 27.3.2015, zaradené: 20.03.2015
  Dotazník - 27.03.2015, zaradené: 19.03.2015
  SPP pre nových užívatežov plynu, zaradené: 11.03.2015
  Pozvánka MAS Dolná Nitra, zaradené: 11.03.2015
  Oznámenie ZsVS a.s. Nitra, zaradené: 30.01.2015
  Rozhodnutie -Asanácia, zaradené: 18.12.2014
  Odvoz odpadu 2015, zaradené: 08.12.2014
  Oznam-Min.dopravy, zaradené: 02.12.2014
  Rozpočet na roky 2015,2016,2017, zaradené: 01.12.2014
  Zámer-prev. výkupu kov.šrotu, zaradené: 03.09.2014
  Zmena ceny vodného v r. 2014, zaradené: 15.07.2014
  Odvoz separ.odpadu, zaradené: 08.07.2014
  Záverečný účet obce 2013, zaradené: 26.06.2014
  Rozpočet 2014,2015,2016, zaradené: 26.06.2014
  VZN školstvo-financovanie 2014, zaradené: 04.06.2014
  VZN školstvo 2014, zaradené: 04.06.2014
[1][2][3][4][5][6]


Úradná tabuža

22.04.2021
Dom Seniorov Machulince, n.o.

Obecný úrad
Malý Cetín 105
951 07 Čechynce
Tel./Fax: 037 / 658 12 87
Email: obecmalycetin@gmail.com

MAS Dolná Nitra

Obec Malý Cetín je členskou obcou regionálneho druženia obcí so štatútom MAS (miestna akčná skupina) Dolná Nitra.

www.dolnanitra.sk