Úradná tabuľa

  Navrh Rozpoctu na roky 2018 2019 2020, zaradené: 14.11.2017
  Navrh dodatku c 1 k VZN c 172015, zaradené: 14.11.2017
  Návrh VZN 17 2017, zaradené: 10.11.2017
  Výsledky volieb do VÚC 4.11.2017, zaradené: 06.11.2017
  Návrh - Dodatok č. 1 k VZN 2/2016, zaradené: 13.10.2017
  DNI obce 2017, zaradené: 08.09.2017
  pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, zaradené: 24.08.2017
  Ponuka práce vo Veľkom Cetíne, zaradené: 20.07.2017
  turnaj okolitých obcí v Malom Cetíne, zaradené: 15.06.2017
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR, zaradené: 14.06.2017
  Výročná správa za rok 2016, zaradené: 09.06.2017
  Záverečný účet obce za rok 2016, zaradené: 09.06.2017
  pozvánka - deň detí, zaradené: 29.05.2017
  Výročná správa za rok 2016, zaradené: 19.05.2017
  pozvánka - Deň matiek, zaradené: 16.05.2017
  pozvánka - stavanie mája, zaradené: 28.04.2017
  Fašiangová zabíjačka - pozvánka, zaradené: 15.02.2017
  Rozpočet 2017,2018,2019, zaradené: 15.12.2016
  Rozpočet 2017,2018,2019 NAVRH, zaradené: 09.11.2016
  PHSR NSK 2016-2022, zaradené: 11.10.2016
  Zámer plynovod Golianovo, zaradené: 08.09.2016
  PRE RODIČOV Škôlka začiatok šk.roka, zaradené: 15.08.2016
  pozvánka na turnaj v Malom Cetíne, zaradené: 25.07.2016
  územný plán Čechynce, zaradené: 28.06.2016
  Výročná správa za rok 2015, zaradené: 05.05.2016
  Záverečný účet obce za rok 2015, zaradené: 03.05.2016
  výsledky volieb NR SR 5.3.2016, zaradené: 08.03.2016
  výsledky volieb NR SR 5.3.2016 - %, zaradené: 08.03.2016
  výsledky volieb NR SR 5.3.2016 - graf, zaradené: 08.03.2016
  PHSR Nitr. kraja 2016-2022, zaradené: 10.02.2016
  Zmluva-prevencia kriminality, zaradené: 13.01.2016
  Záverečné stanovisko RIÚS Nitra, zaradené: 05.01.2016
  Všeob.záväzn. nariadenia obce - nové, zaradené: 05.01.2016
  Harmonogram odvozu odpadu 2016, zaradené: 22.12.2015
  Rozpočet na roky 2016, 2017, 2018, zaradené: 16.12.2015
  Hasiči doporučujú, zaradené: 14.12.2015
[1][2][3][4][5][6]


Úradná tabuľa

22.04.2021
Dom Seniorov Machulince, n.o.

Obecný úrad
Malý Cetín 105
951 07 Čechynce
Tel./Fax: 037 / 658 12 87
Email: obecmalycetin@gmail.com

MAS Dolná Nitra

Obec Malý Cetín je členskou obcou regionálneho druženia obcí so štatútom MAS (miestna akčná skupina) Dolná Nitra.

www.dolnanitra.sk