Úradná tabuľa

  Ponuka práce vo Veľkom Cetíne, zaradené: 20.07.2017
  turnaj okolitých obcí v Malom Cetíne, zaradené: 15.06.2017
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR, zaradené: 14.06.2017
  Výročná správa za rok 2016, zaradené: 09.06.2017
  Záverečný účet obce za rok 2016, zaradené: 09.06.2017
  pozvánka - deň detí, zaradené: 29.05.2017
  Výročná správa za rok 2016, zaradené: 19.05.2017
  pozvánka - Deň matiek, zaradené: 16.05.2017
  pozvánka - stavanie mája, zaradené: 28.04.2017
  Fašiangová zabíjačka - pozvánka, zaradené: 15.02.2017
  Rozpočet 2017,2018,2019, zaradené: 15.12.2016
  Rozpočet 2017,2018,2019 NAVRH, zaradené: 09.11.2016
  PHSR NSK 2016-2022, zaradené: 11.10.2016
  Zámer plynovod Golianovo, zaradené: 08.09.2016
  PRE RODIČOV Škôlka začiatok šk.roka, zaradené: 15.08.2016
  pozvánka na turnaj v Malom Cetíne, zaradené: 25.07.2016
  územný plán Čechynce, zaradené: 28.06.2016
  Výročná správa za rok 2015, zaradené: 05.05.2016
  Záverečný účet obce za rok 2015, zaradené: 03.05.2016
  výsledky volieb NR SR 5.3.2016, zaradené: 08.03.2016
  výsledky volieb NR SR 5.3.2016 - %, zaradené: 08.03.2016
  výsledky volieb NR SR 5.3.2016 - graf, zaradené: 08.03.2016
  PHSR Nitr. kraja 2016-2022, zaradené: 10.02.2016
  Zmluva-prevencia kriminality, zaradené: 13.01.2016
  Záverečné stanovisko RIÚS Nitra, zaradené: 05.01.2016
  Všeob.záväzn. nariadenia obce - nové, zaradené: 05.01.2016
  Harmonogram odvozu odpadu 2016, zaradené: 22.12.2015
  Rozpočet na roky 2016, 2017, 2018, zaradené: 16.12.2015
  Hasiči doporučujú, zaradené: 14.12.2015
  Pomoc Andrejke Roškovej, zaradené: 14.12.2015
  Návrh VZN č. 4/2016, zaradené: 23.11.2015
  Návrh VZN č. 1/2016, zaradené: 23.11.2015
  Návrh rozpočtu na roky 2016,2017,2018, zaradené: 23.11.2015
  Voľby 2016-1, zaradené: 16.11.2015
  Pozvanka LEADER 11.11.2015-5, zaradené: 05.11.2015
  Pozvanka LEADER 11.11.2015-4, zaradené: 05.11.2015
  Pozvanka LEADER 11.11.2015-3, zaradené: 05.11.2015
  Pozvanka LEADER 11.11.2015-2, zaradené: 05.11.2015
  Pozvanka LEADER 11.11.2015, zaradené: 05.11.2015
  Zber projekt.zámerov-preĺženie, zaradené: 17.09.2015
[1][2][3][4][5]


Úradná tabuľa

01.07.2020
Ponuka štiepané drevo

Obecný úrad
Malý Cetín 105
951 07 Čechynce
Tel./Fax: 037 / 658 12 87
Email: obecmalycetin@gmail.com

MAS Dolná Nitra

Obec Malý Cetín je členskou obcou regionálneho druženia obcí so štatútom MAS (miestna akčná skupina) Dolná Nitra.

www.dolnanitra.sk