Úradná tabuľa

  Rozpis zberu odpadov r. 2019, zaradené: 22.01.2019
  Rozpočet na roky 2019,2020,2021, zaradené: 14.12.2018
  Návrh rozpočtu na rok 2019,2020,2021, zaradené: 13.11.2018
  POlitika informovanosti dotknutej osoby, zaradené: 10.11.2018
  Voľby 2018 - Zoznam kanditátov, zaradené: 16.10.2018
  Pozvánka OZ, zaradené: 11.10.2018
  prerušenie dodávky elektrickej energie, zaradené: 10.10.2018
  Doručenie zásielky Márii Muchovej, zaradené: 09.08.2018
  Záverečný účet obce za rok 2017, zaradené: 31.05.2018
  Výročná správa za rok 2017, zaradené: 09.04.2018
  Návrh Záverečného účtu za rok 2017, zaradené: 29.03.2018
  zo života DHZ Malý Cetín, zaradené: 24.01.2018
  obecná fašiangová zabíjačka, zaradené: 18.01.2018
  Rozpocet na roky 2018 2019 2020, zaradené: 20.12.2017
  Dodatok c 3 k VZN c 172015, zaradené: 12.12.2017
  mikuláš v Malom Cetíne, zaradené: 11.12.2017
  pozvánka na OZ, zaradené: 04.12.2017
  ocenenie, zaradené: 21.11.2017
  Navrh Rozpoctu na roky 2018 2019 2020, zaradené: 14.11.2017
  Navrh dodatku c 1 k VZN c 172015, zaradené: 14.11.2017
  Návrh VZN 17 2017, zaradené: 10.11.2017
  Výsledky volieb do VÚC 4.11.2017, zaradené: 06.11.2017
  Návrh - Dodatok č. 1 k VZN 2/2016, zaradené: 13.10.2017
  DNI obce 2017, zaradené: 08.09.2017
  pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, zaradené: 24.08.2017
[1][2][3][4][5]


Úradná tabuľa

01.07.2020
Ponuka štiepané drevo

Obecný úrad
Malý Cetín 105
951 07 Čechynce
Tel./Fax: 037 / 658 12 87
Email: obecmalycetin@gmail.com

MAS Dolná Nitra

Obec Malý Cetín je členskou obcou regionálneho druženia obcí so štatútom MAS (miestna akčná skupina) Dolná Nitra.

www.dolnanitra.sk