Úradná tabuľa

  Oznam do obecného rozhlasu, zaradené: 12.03.2020
  Usmernenie hlavného hygienika, zaradené: 11.03.2020
  koronavirus - základné informácie, zaradené: 10.03.2020
  Výsledky volieb do NR SR 2020, zaradené: 02.03.2020
  Úroveň vytriedenosti odpadov 2019, zaradené: 27.02.2020
  pozvánka Obecná zabíjačka, zaradené: 07.02.2020
  Rozpočet na roky 2020,2021,2022, zaradené: 17.12.2019
  Harmonogram vývozu odpadov r. 2020, zaradené: 13.12.2019
  Pozvánka na 8. OZ, zaradené: 09.12.2019
  Pozvánka Mikuláš, zaradené: 28.11.2019
  Pozvánka OZ 6.11.2019, zaradené: 05.11.2019
  Návrh rozpočtu na roky 2020,2021,2022, zaradené: 30.10.2019
  Dni obce Malý Cetín 2019, zaradené: 10.09.2019
  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, zaradené: 05.08.2019
  Vinodolský letný festival-pozvánka, zaradené: 29.07.2019
  Záverečný účet obce za rok 2018, zaradené: 28.06.2019
  Pozvánka - Športový deň rodiny, zaradené: 27.05.2019
  Výsledky volieb do EP 2019, zaradené: 27.05.2019
  Návrh-Výročná správa za rok 2018, zaradené: 30.04.2019
[1][2][3][4][5][6]


Úradná tabuľa

22.04.2021
Dom Seniorov Machulince, n.o.

Obecný úrad
Malý Cetín 105
951 07 Čechynce
Tel./Fax: 037 / 658 12 87
Email: obecmalycetin@gmail.com

MAS Dolná Nitra

Obec Malý Cetín je členskou obcou regionálneho druženia obcí so štatútom MAS (miestna akčná skupina) Dolná Nitra.

www.dolnanitra.sk