Úradná tabuľa

  Pozvánka - Športový deň rodiny, zaradené: 27.05.2019
  Výsledky volieb do EP 2019, zaradené: 27.05.2019
  Návrh-Výročná správa za rok 2018, zaradené: 30.04.2019
  Výsledky 1.kola volieb prezidenta SR, zaradené: 18.03.2019
  Uroveň vytriedenia odpadov za rok 2018, zaradené: 05.03.2019
  Kandidáti na prezidenta SR 16.3.2019, zaradené: 05.03.2019
  Úroveň vytriedenia odpadov za r.2018, zaradené: 04.03.2019
  pozvánka na zasadnutie OZ, zaradené: 18.02.2019
  Oznam o vyhlásení výzvy, zaradené: 05.02.2019
  Rozpis zberu odpadov r. 2019, zaradené: 22.01.2019
  Rozpočet na roky 2019,2020,2021, zaradené: 14.12.2018
  Návrh rozpočtu na rok 2019,2020,2021, zaradené: 13.11.2018
  POlitika informovanosti dotknutej osoby, zaradené: 10.11.2018
  Voľby 2018 - Zoznam kanditátov, zaradené: 16.10.2018
  Pozvánka OZ, zaradené: 11.10.2018
  prerušenie dodávky elektrickej energie, zaradené: 10.10.2018
  Doručenie zásielky Márii Muchovej, zaradené: 09.08.2018
  Záverečný účet obce za rok 2017, zaradené: 31.05.2018
  Výročná správa za rok 2017, zaradené: 09.04.2018
  Návrh Záverečného účtu za rok 2017, zaradené: 29.03.2018
  zo života DHZ Malý Cetín, zaradené: 24.01.2018
  obecná fašiangová zabíjačka, zaradené: 18.01.2018
[1][2][3]


Úradná tabuľa

10.06.2019
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
27.05.2019
Pozvánka - Športový deň rodiny
27.05.2019
Výsledky volieb do EP 2019

Obecný úrad
Malý Cetín 105
951 07 Čechynce
Tel./Fax: 037 / 658 12 87
Email: obecmalycetin@gmail.com

MAS Dolná Nitra

Obec Malý Cetín je členskou obcou regionálneho druženia obcí so štatútom MAS (miestna akčná skupina) Dolná Nitra.

www.dolnanitra.sk