Poslanci OZ

Igor Németh - zástupca starostu
Mgr. Jozef Mikač
Ivan Hýbela
Nikolaos Charizopulos
Štefan Horváth

Kontrolórka obce: Ing. Eva Sabová

Pracovníčky OcÚ: Alena Dékányová, Margita Šubová

Úradná tabuľa

14.12.2018
Dodatok 4 k VZN 17 2015 o financovani škôl

Obecný úrad
Malý Cetín 105
951 07 Čechynce
Tel./Fax: 037 / 658 12 87
Email: obecmalycetin@gmail.com

MAS Dolná Nitra

Obec Malý Cetín je členskou obcou regionálneho druženia obcí so štatútom MAS (miestna akčná skupina) Dolná Nitra.

www.dolnanitra.sk