Poslanci OZ

Igor Németh - zástupca starostu
Mgr. Jozef Mikač
Ivan Hýbela
Nikolaos Charizopulos
Štefan Horváth

Kontrolórka obce: Ing. Eva Sabová

Pracovníčky OcÚ: Alena Dékányová, Margita Šubová

Úradná tabuža

05.08.2019
Zasadnutie Obecného zastupitežstva
02.08.2019
Termín cyklického odpočtu elektrickej energie na rok 2019 Malý Cetín
29.07.2019
Vinodolský letný festival-pozvánka

Obecný úrad
Malý Cetín 105
951 07 Čechynce
Tel./Fax: 037 / 658 12 87
Email: obecmalycetin@gmail.com

MAS Dolná Nitra

Obec Malý Cetín je členskou obcou regionálneho druženia obcí so štatútom MAS (miestna akčná skupina) Dolná Nitra.

www.dolnanitra.sk