Poslanci OZ

Igor Németh - zástupca starostu
Mgr. Jozef Mikač
Ivan Hýbela
Nikolaos Charizopulos
Štefan Horváth

Kontrolórka obce: Ing. Eva Sabová

Pracovníčky OcÚ: Alena Dékányová, Margita Šubová

Úradná tabuľa

01.04.2019
Výsledky 2.kola volieb prezidenta SR v obci Malý Cetín
18.03.2019
Výsledky 1.kola volieb prezidenta SR
05.03.2019
Uroveň vytriedenia odpadov za rok 2018

Obecný úrad
Malý Cetín 105
951 07 Čechynce
Tel./Fax: 037 / 658 12 87
Email: obecmalycetin@gmail.com

MAS Dolná Nitra

Obec Malý Cetín je členskou obcou regionálneho druženia obcí so štatútom MAS (miestna akčná skupina) Dolná Nitra.

www.dolnanitra.sk